KISKANIZSA

Környezetvédelmi rendelet

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlésének
2/2008. (II. 08.) számú rendelete
a környezetvédelem helyi szabályairól

A rendelet tartalmazza a tűzgyújtásra vonatkozó szabályokat is.

4. §

(1) Ünnepnapokon és vasárnapokon, valamint a május 1-től szeptember 30-ig tartó időszakban a város teljes közigazgatási területén tilos az avar, kerti és egyéb növényi hulladék égetése.

(2) Közterületen az avar és kerti hulladék égetése az év minden napján tilos.

(3) A város központi területén, azaz – Király utca mindkét oldala – Kalmár utca mindkét oldala – Magyar utca páros oldala 118. házszámtól délre eső ingatlanok - Garai utca páros oldala – Petőfi utca mindkét oldala – Huszti tér – Eötvös tér – Kórház utca – Kossuth tér – Liget utca – Tripammer utca nyugati oldala – Erdész utca mindkét oldala a Tripammer utcától nyugatra – Ady E. utca páros oldala 80. számtól (3746 hrsz) északra és páratlan oldala 83. számtól (3630 hrsz.) északra – Nagyváthy utca és Zárda utca mindkét oldala – Zrínyi Miklós utca mindkét oldala által határolt területen az avar, kerti és egyéb növényi hulladékot március 1-31. és október 1-31. napja között lehet égetni a hét első kettő munkanapján 08.00 – 18.00 óráig, emberi tartózkodás céljára szolgáló épülettől legalább 25 méteres távolságra. Az év többi napján tilos az égetés.

(4) Külterületen avart, kerti és növényi hulladékot az (1) bekezdésben foglalt tilalmi időszakok kivételével bármely munkanapon és munkaszüneti napon lehet égetni.

(5) A (3) bekezdésbe nem tartózó egyéb belterületi ingatlanokon az (1) bekezdésben írt tilalmi időszakok kivételével - a hét első két munkanapján 08.00 – 18.00 óráig lehet avart, kerti és növényi hulladékot égetni emberi tartózkodásra szolgáló épülettől legalább 25 méter távolságra.

(6) Az égetés befejeztével a tüzet el kell oltani, és a parázslást meg kell szüntetni.

(7) Az elégetendő avar és növényi hulladék nem tartalmazhat kommunális vagy ipari eredetű, illetve veszélyes hulladékot.

(8) A R. 4. § (1) bekezdésében meghatározott égetési tilalom a város közigazgatási területére a R. (3) bekezdésében meghatározott belvárosi terület kivételével 2009. július 1 – július 31-ig tartó időszakra feloldásra kerül. Ezen időszakban is csak a hét első két munkanapján 8 – 18 óráig lehet a növényi hulladékot égetni emberi tartózkodásra szolgáló épülettől legalább 25 méter távolságra.

 

A teljes rendelet elérhető itt!