KISKANIZSA

Külterületi tűzgyújtás szabályai

BM OKF  Kiadmányozta: Dobos István tü.alez

SZABAD TERÜLETI TŰZESET MEGELŐZÉSE ÉRDEKÉBEN FORDÍTSANAK
FOKOZOTT FIGYELMET AZ ALÁBBI ELŐÍRÁSOK BATARTÁSÁRA:
1) Lábon álló növényzet, tarló, növénytermesztéssel összefüggésben és a belterületi ingatlanok
használata során keletkezett hulladék szabadtéri égetése tilos, abban az esetben, ha a
település nem rendelkezik erre irányuló helyi rendelettel.
2) A helyi önkormányzati rendeletek belterületi tűzgyújtásra vonatkozó előírásairól, módjáról
az illetékes jegyzőnél tájékozódjanak!
3) Azonban a jogszabály lehetőséget ad kizárólag külterületen (a zártkert is ez alá tartozik)
történő irányított égetés végzésére, melynek feltételei a következőek:
a. Az égetés tervezett időpontját annak megkezdését megelőző 10. napig írásban
(kérelem formájában) be kell nyújtani a Nagykanizsai Katasztrófavédelmi
Kirendeltséghez (8800 Nagykanizsa, Kossuth tér 25)
b. A kérelemhez csatolni kell az általános eljárási illetéket, melynek összege 3.000,- Ft,
valamint a területre vonatkozó tulajdoni,- vagy földhasználati lapot, adás- vételi
szerződést, amelyek bizonyítják az égetéssel érintett terület tulajdonjogát.
c. A Kirendeltség a kérelmet 5 munkanapon belül elbírálja, és határozat formájában
döntést hoz az irányított égetéssel kapcsolatban.
4) Külterületen a hatóság engedélye nélkül szigorúan tilos a szabad téri égetés, kivéve a kijelölt
tűzrakó helyeken.
5) Tűzgyújtási tilalom hatályba lépését követően a kijelölt tűzrakó helyeken sem szabad tüzet
gyújtani az erő- erdősávtól mért 200 méteren belül.
6) Továbbá felhívom figyelmüket a dohányzási szabályok fokozott betartására, miszerint égő
dohányneműt, gyufát és egyéb gyújtóforrást tilos olyan helyre tenni, vagy ott eldobni, ahol
az tüzet, vagy robbanást okozhat.
7) Égetés során a tűz nem hagyható őrizetlenül, és veszély esetén, vagy ha az égetést
befejezték, azt azonnal el kell oltani.
8) Az égetés csak úgy végezhető, hogy az a környezetére tűz- és robbanásveszélyt ne jelentsen.
9) Biztosítani kell a tűz továbbterjedésének megakadályozására alkalmas és megfelelő
darabszámú eszközöket.
A tűzesetek megelőzése közös érdek, ezért fordítson maximális figyelmet a fent leírt
utasítások, előírások teljesülésére.
Amennyiben jogsértést tapasztalunk, intézkedünk a szükséges szankció meghozatalára.

Forrás: https://www.nagykanizsa.hu/letoltesek/2018-02/223_70_h_i_r_d_e_t_m_e_n_y_tuzgyujtas.pdf