KISKANIZSA

Polgári Olvasókör

Kiskanizsai Polgári Olvasókör

8800 Nagykanizsa, Hajgató Sándor út 1.
Képviselő: Salamon Sándorné
Adószám: 19275419-1-20
Telefon: +36-30-261-8120
E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 
 
Kiskanizsai Polgári Olvasókör


Alapítás:  1870.
Szervezetünk működő csoportjai: Árvácska Dalkör, Kártyaklub, Egészségügyi Klub, Könyvbarát Klub.
Egyesületünk 2006. szeptember 2-től közhasznú társadalmi szervezet, amely célkitűzéseiben meghatározott céllal, tagjainak önkéntes társulásával jött létre. Így például kulturális és szabadidős tevékenységekhez kapcsolódó rendezvényeket szervez, fokozott figyelmet fordít a helyi hagyományok őrzésére és továbbadására, ismeretterjesztő előadásokat szervez, egészségmegőrző tevékenységet folytat, kapcsolatot tart hazai és nemzetközi szakemberekkel, szervezetekkel.
További céljuk a helyi ifjúság bevonása az egyesületi életbe.

Művészeti csoportjuk az Árvácska Dalkör
 
Az Árvácska Dalkör  2006. őszén alakult 12 fővel a Kiskanizsai Polgári Olvasókör
keretein belül.
Az dalkör célja: feléleszteni és ápolni Kiskanizsa dalkultúráját, népi hagyományait.
Repertoár: helyi gyűjtésű, kiskanizsai népdalok, valamint a  történelmi Magyarország dialektusterületeinek dalcsokor összeállításai.
Fellépések: falunapok, fesztiválok,   emlékműsorok,   városi rendezvények, népzenei találkozók .
Eredmények: 2010. térségi minősítő Gellénháza  „KIVÁLÓ FOKOZAT”

A 2006 óta működő dalkör mindig jó hangulatot vitt magával a fellépésekre. A kiforrott, egészséges, szép hangzást a rendszeres próbák szakmai munkájával sikerült elérni.

Egészségügyi Klub
 
Vezetője  Heizlerné Horváth Mária.  A Klub szívügyének tekinti a kiskanizsai lakosság egészségügyi állapotának javítását és megőrzését rendszeres szűrővizsgálatokkal és egészségnevelő előadások tartásával.
 Az idős emberek szociális gondozásában ajándékosztás formájában segítőivel együtt vállal munkát.
Munkájuk sikerét bizonyítja, hogy az elmúlt évek alatt több betegnél sikerült kóros elváltozásokat kiszűrni.

Könyvbarát Klub
Elindítója Mikó Istvánné volt, mostani vezetője Horváth Jánosné nyugalmazott pedagógus.
Számos szép irodalmi esttel büszkélkedhet a Könyvbarát Klub, melynek vendége volt többek közt Dr. Márkus Ferenc Tanár Úr, Deregi László és Bakonyi Erzsébet újságírók, Dr. Ördögh Ferenc nyelvész professzor.
Ezeket az előadásokat szép számmal látogatták a Kiskanizsai Polgári Olvasókör tagjai. Természetesen nem csak a tagság látogathatja ezeket az esteket, hanem azok az érdeklődők is, akik szeretik a szép magyar nyelvet hallani.